Background

Café Dierks | Ummer get te doë

3 maart - Carnaval

Carnaval Cafe Dierks 2019b

Donderdig: Ontvangs Koetsje Gruuskes

Samstig: Ut geet loos.

Zondig: Vier zint op gank.

Mondig: Keengermiddig vanaaf 14.00 oer en 's-oavends wermloape vuur dur optoch mit vrung en familie.

Diensdig: Optochtbal mit extra feesttent.

Woensdig: Hiering happe.