Café Dierks – Familiebedrijf sinds 1901.

In de tijd dat de familie Schillings het café begon was Nieuwenhagen nog een dorp in ontwikkeling, de Hoogstraat was nog een kiezelweg en een groot deel van de huidige Hei was nog veld.

Met de groei van de mijnindustrie groeide ook de behoefte aan huizen en kwamen er vele mensen uit de wijde omgeving naar Nieuwenhagen. De Voort, het Heiveld, en later de Oude Heide werden allengs gesticht. Niet alleen groeide het aantal middenstanders als kool, ook de huiskamercafé’s van vroeger groeiden of uit tot volwaardige horecabedrijven, of werden gesaneerd. De schutterij had inmiddels dit als verenigingslokaal en ook de spaarvereniging Vriendenkring werd in 1936 opgericht.

Café Starmans werd Café Schormans, toen dochter Anna de zaak met haar echtgenoot Hein Schormans overnam. Hein bekend vanwege zijn voetbalkwaliteiten bij de voetbalvereniging S.V.N., trok weer nieuwe klandizie naar het café. Veel te vroeg kwam hij te overlijden, waardoor zijn vrouw Anna met 4 opgroeiende dochters (waarvan Truus met 12 de oudste) achterbleef. Zware tijden die met hulp van velen overwonnen werden.
Truus kreeg al snel een plaats achter de tap en leerde Bert Dierks kennen, die in 1958 Prins Carnaval werd van Nieuwenhagen en daarmee een zekere bekendheid genoot.
In 1961 trouwden beiden en Café Dierks was een feit.

UMMER GET TE DOË

Meer verenigingen vonden hun ‘honk’ in het café met de juke-box centraal in de zaak. Een zaak ook waar het met kermis goed toeven was, want er was altijd een orkest: het in die tijd furore makende duo Piet Erens was vaak present, maar ook tientalle andere orkesten hebben in al die jaren voor stemming in café Dierks gezorgd. Zonder orkest maar wel zo legendarisch waren de kermismaandagen als het fruhshoppen steevast in een matinee uitliep!

Begin 70-er jaren werd het café grondig verbouwd en het aantal m2 aanzienlijk uitgebreid.
Het zaakgedeelte liep nu van de Hoogstraat tot aan de Oude Landgraaf. Die ruimte was nodig want vele verenigingen vonden hun ‘vaste stek’ bij ‘d’r Bert en ’t Truus’.

Voor Bert was het een goede zet om de “Koelpungel” te verwisselen voor “de Tapkast”.
Hij heeft door de jaren heen heel wat verenigingen naar zijn café weten te halen. Bert werd door stamgasten getypeerd als een man met brede algemene belangstelling. Geschiedenis met name de 2e wereldoorlog was zijn stokpaardje.
Truus wordt door stamgasten de perfecte kasteleinsvrouw genoemd.

Op 19 augustus 1986 vierden ze hun 25 jarig huwelijksfeest en 25 jarig kasteleinsjubileum.