Background
After-Herrensitzung muzikaal verzorgd door D.J. John Bloemen. Aanvang ongeveer 16:00 uur.  
Donderdig: Ontvangs Koetsje Gruuskes Samstig: Ut geet loos. Zondig: Vier zint op gank. Mondig: Keengermiddig vanaaf 14.00 oer en 's-oavends wermloape vuur dur optoch mit vrung en familie. Diensdig: Optochtbal mit extra feesttent. Woensdig: Hiering happe.  

Café Dierks | Ummer get te doë